Menu
Home » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Gietvloerwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal gietvloerwinkel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal gietvloerwinkel het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. 5. Indien levering van een besteld product binnen de onder 3. genoemde levertijd niet mogelijk blijkt te zijn, zal gietvloerwinkel zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van gietvloerwinkel.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij gietvloerwinkel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van gietvloerwinkel.

8. Bij levering buitenland en de eilanden kunnen er afwijkende voorwaarden gelden.

9. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

10. gietvloerwinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van kennelijke zet-, typ- en/of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

11. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Speciaal op uw verzoek gemaakte producten zoals (betonlook) gietvloeren en coatings kunnen niet retour genomen worden.

12. Getoonde foto’s kunnen afwijken van het geleverde product. Dit kan inhouden dat de verpakking gewijzigd is, kleur veranderd is dus blauw handvat i.p.v. rood, rode rechthoekige emmer i.p.v. getoonde blauwe etc. door bijvoorbeeld verandering leverancier.

13. Gietvloerwinkel verleent geheel vrijblijvend en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid advies/assistentie/ondersteuning bij het verwerken van haar producten.

  • Fijne service en na 7 jaar nog altijd geen vlekken en/of strepen te bekennen op mijn gietvloer. Aanrader!