Disclaimer

De informatie op de website van Gietvloerwinkel dient slechts voor informatieve doeleinden en houdt geen advies in voor concrete gevallen. Gietvloerwinkel behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op ieder gewenst moment aan te passen, te wijzigen of onderdelen te verwijderen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleed aan de op de website aangeboden informatie. Gietvloerwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onjuistheid of onvolledigheid van de op de website verstrekte informatie, aangeboden producten en/of daarbij behorende prijzen, of (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website. Getoonde foto’s kunnen afwijken van het geleverde product. Dit kan inhouden dat de verpakking gewijzigd is, kleur veranderd is dus blauw handvat i.p.v. rood, rode rechthoekige emmer i.p.v. getoonde blauwe etc. door bijvoorbeeld verandering van leverancier.