Handleiding betonlook PU gietvloer

Lagen: primer + schraplaag + gietvloer + topcoating

LET OP: Het is erg belangrijk om het vochtpercentage in de ondergrond te meten, deze mag niet meer bedragen dan 3% (bij anhydriet tussen de 0 en 0,5%). Dit kunt u doen met een vochtmeter, deze kunt u eventueel huren via onze webshop. Meet het percentage op diverse plaatsen!

Het zelf aanbrengen van een gietvloer is zelf goed te doen, mits u de handleiding vooraf goed leest en deze exact volgt.

De materialen worden zodanig geleverd, dat afwegen of afmeten van de diverse componenten niet nodig is, zodat in dit opzicht ook geen fouten gemaakt kunnen worden.

De werkzaamheden omvatten 4 fases, te weten het prepareren van de ondergrond en het aanbrengen van de primer, schraplaag, gietvloer en topcoating. Voordat aan de bewerking wordt begonnen dient allereerst het geleverde materiaal gecontroleerd te worden.

Geleverde sets dienen apart te worden neergezet met daarop of daarbij de bijbehorende verharder. E.e.a. staat duidelijk op de etiketten aangegeven. Door dit te doen kunnen geen vergissingen worden gemaakt door bijvoorbeeld de verkeerde harder bij een product toe te voegen. Op alle etiketten staat duidelijk component A en component B en er staat aangegeven hoeveel m² u met deze verpakking ongeveer kunt doen.

Bij onze gietmassa’s wordt ook een stuk stucloper bijgeleverd welke bedoeld is om op te mengen. Dit om te voorkomen dat ongemengd materiaal op de ondergrond terecht komt, hetgeen dat later hechtingsproblemen of zachte plekken in de gietlaag kan veroorzaken. Plak de stucloper met plakband vast op de plek waar gemengd gaat worden.

Onze producten dienen gemengd te worden met een menggarde. Handmatig mengen van de producten met een roerstaafje leidt negen van de tien keer tot zachte plekken in de vloer. Dit raden wij u af.

Ondergrond
Hieraan dienen de volgende eisen te worden gesteld : Vloer moet droog, vetvrij, stofvrij en draagkrachtig zijn. Vlak genoeg voor het aanbrengen van een gietvloer en vrij zijn van scheuren. In het algemeen volstaat een normale zand cement dekvloer zoals deze in woningen worden aangetroffen. De temperatuur dient tenminste 15° C te bedragen en de geleverde producten geruime tijd bij deze temperatuur te worden opgeslagen alvorens te bewerken. Kunstharsen worden namelijk erg dik bij lage temperaturen en zijn dan moeilijk te verwerken.
Is de ondergrond een zandcement dekvloer. Zorg dat de ondergrond goed is schoon gezogen. Oude lijmresten van vloerbedekking mogen blijven zitten, mits ze vast zitten. Geen velletjes e.d. en de vloer mag maar een beetje schuin aflopen (afschot, 1cm per/m²), het materiaal zoekt het diepste deel van de vloer.

Scheuren/bulten
Scheuren in de ondervloer dienen te worden opgevuld met reparatieplamuur. Vooraf eerst de scheur goed stofzuigen zodat de scheur goed schoon is. Plak een gaasband over de scheur en zorg dat deze goed vast geplakt zit aan de ondergrond. De plamuur op bijvoorbeeld een stuk hardboard o.i.d. met een plamuurmes zo goed mogelijk mengen zodat er egale kleur ontstaat en deze gemengde plamuur met een plamuurmes zo glad mogelijk aanbrengen op de scheur met gaasband. De plamuur moet ten minste 4 uur uitharden. Bulten in de ondervloer dienen geheel te worden verwijderd daar deze later uit de vloer zullen uitsteken en of zich aftekenen. Na het weghakken of slijpen van de bult dient deze plek met plamuur of onze reparatiemortel te worden gerepareerd. Volgende handeling kan pas als de plamuur of reparatie is uitgehard.

Aanbrengen van de primerlaag
Elke ondervloer dient eerst te worden voorzien van een primerlaag voor de hechting.

 1. STAP 1 Gebruik voor het mengen de menggarde. Plaats de menggarde op een boormachine. Meng de A component van het product op met de menggarde gedurende 1 minuut.
 2. STAP 2 Voeg geleidelijk in zijn geheel de B component toe aan de A component en meng de A+B component gedurende 2 minuten.
 3. STAP 3 Giet het gemengde product in zijn geheel over in de schone rechthoekige emmer en meng dit nogmaals 1 minuut door. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat ongemengd materiaal van de bodem en langs de kanten op de vloer komt, dit zal op de vloer nl niet meer uitharden.Nu is het product gereed voor het aanbrengen.
 4. STAP 4 Breng eerst de primer aan langs de randen en andere details met blue line roller 10cm en/of platte kwast.
 5. STAP 5 Daarna de rest van de primer met de blue line roller 25cm aanbrengen, gebruik eventueel de telescoopstok. Plasvorming voorkomen, dit kan leiden tot oneffenheden in de toplagen. Zorg ervoor dat de ondervloer overal wordt geraakt en dat een volle en gesloten laag ontstaat.

Breng de primer snel en efficiënt aan. U heeft per verpakking ca. 20 minuten de tijd voordat het verhardingsproces intreedt en het materiaal niet meer verwerkbaar is.

LET OP: Laat elke laag eerst drogen alvorens u de volgende laag aanbrengt en met droge schoenzolen over de droge laag lopen want vocht kan storingen veroorzaken. Wacht niet te lang met het aanbrengen van de volgende laag. Dit kan leiden tot onvoldoende hechting van de lagen onderling. U dient binnen 36 uur de opvolgende laag aangebracht te hebben.

Aanbrengen van de schraplaag
Voordat de gietlaag aangebracht wordt dient er eerst de schraplaag aangebracht te worden om kleine oneffenheden en porositeit in de ondervloer weg te werken, nadat de primer is uitgehard.

LET OP: Voordat u de schraplaag gaat aanbrengen moet eerst gecontroleerd worden of de ondervloer vloeistofdicht is langs de kanten, bijvoorbeeld bij dorpels en doorvoeren van verwarmingsbuizen. Desgewenst kit u kieren dicht met overschilderbare acrylaat kit, GEEN siliconenkit.

 1. STAP 1 Gebruik voor het mengen de menggarde. Plaats de menggarde op een boormachine. Meng de A component van het product op met de menggarde gedurende 1 minuut.
 2. STAP 2 Voeg geleidelijk in zijn geheel de B component toe aan de A component en meng de A+B component gedurende 2 minuten.
 3. STAP 3 Giet het gemengde product in zijn geheel over in een schone ronde emmer en meng dit nogmaals 1 minuut door. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat ongemengd materiaal van de bodem en langs de kanten op de vloer komt, dit zal op de vloer nl niet meer uitharden.Nu is het product gereed voor het aanbrengen.
 4. STAP 4 Giet een plas van de schraplaag op de vloer en verdeel deze met een wisser. Verdeel het materiaal zodanig dat u bij het verdelen de ondervloer raakt (schrapt). Putjes en kleine oneffenheden worden met de schraplaag geëgaliseerd. Zorg ervoor dat de ondervloer overal wordt geraakt en dat er een witte en gesloten laag ontstaan.

LET OP: Laat elke laag eerst drogen alvorens u de volgende laag aanbrengt en met droge schoenzolen over de droge laag lopen want vocht kan storingen veroorzaken. Wacht niet te lang met het aanbrengen van de volgende laag. Dit kan leiden tot onvoldoende hechting van de lagen onderling. U dient binnen 36 uur de opvolgende laag aangebracht te hebben.

Aanbrengen van de gietvloer
Kijk of eventuele reparatieplekken goed vlak zijn gerepareerd.

 1. STAP 1 Als het goed is staan de diverse emmers/blikken van de vloer overzichtelijk per kleur opgesteld, elke verpakkingsgrootte met de juiste bijbehorende verharder component. De bestelling wordt geleverd in maximum verpakkingen van 10 kg (3 m²) van elke kleur evenveel. Dus een mix is 20 kg (ca. 6 m²) 10 kg van kleur 1 en 10 kg van kleur 2.
 2. STAP 2 Geef met een klein stukje afplaktape op de ondervloer aan hoever u met de verpakking moet komen maar verwijder deze voordat u erover heen giet.
 3. STAP 3 (VOOR KLEUR 1 & KLEUR 2) Gebruik voor het mengen de menggarde. Plaats de menggarde op een boormachine. Meng de A component van het product op met de menggarde gedurende 1 minuut. Nu is het product gereed voor het aanbrengen.
 4. STAP 4 (VOOR KLEUR 1 & KLEUR 2) Voeg geleidelijk in zijn geheel de B component toe aan de A component en meng de A+B component gedurende 2 minuten. Leg de kop van de menggarde op een deksel van de verpakking waarin deze kan uitdruipen.
 5. STAP 5 (VOOR KLEUR 1 & KLEUR 2) Giet het gemengde product in zijn geheel over in een schone ronde emmer en meng dit nogmaals 1 minuut door. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat ongemengd materiaal van de bodem en langs de kanten op de vloer komt, dit zal op de vloer nl niet meer uitharden.
 6. STAP 6 Vervolgens giet u de gietmassa van KLEUR 1 en KLEUR 2 tegelijkertijd met 2 personen gelijkmatig in de schone lege emmer, zodat tijdens het in de schone lege emmer gieten de kleuren al in elkaar vloeien (doe dit ZEER nauwkeurig), als de emmers zijn leeg gegoten in de schone lege emmer, de gietmassa vervolgens met de meegeleverde roerstok 3 t/m 5 keer, 2 à 3 seconde doorroeren, afhankelijk van de gewenste melange van de gietvloer.Nu is het product gereed voor het aanbrengen.
 7. STAP 7 Giet het mengsel uit STAP 6 in zijn geheel uit over de vloer.
 8. STAP 8 Verdeel het materiaal nu met de bijgeleverde spaan zo egaal mogelijk. Door de laag egaal te verdelen en na te strijken krijgt u vanzelf een mooie, gemarmerde laag. Hoe langer over de laag gestreken wordt met de spaan hoe meer de kleuren zich mengen en hoe kleiner het kleurcontrast wordt. Op deze wijze wordt een natuurlijk effect verkregen met diepte in de laag.
  Hou de spaan een beetje schuin en hou in de gaten dat de laag niet te dik of te dun wordt. Te dik is op zich geen probleem maar dan zal er niet genoeg materiaal overblijven voor de rest van de vloer. Te dun, dan vloeit het materiaal niet meer goed en blijven de spaanslagen in de vloer zichtbaar.

LET OP: Laat elke laag eerst drogen alvorens u de volgende laag aanbrengt en met droge schoenzolen over de droge laag lopen want vocht kan storingen veroorzaken. Wacht niet te lang met het aanbrengen van de volgende laag. Dit kan leiden tot onvoldoende hechting van de lagen onderling. U dient binnen 36 uur de opvolgende laag aangebracht te hebben.

Aanbrengen van de topcoating.
Deze laag wordt in principe op de zelfde wijze als de primer aangebracht.

 1. STAP 1 Gebruik voor het mengen de schone kleine menggarde. Een gebruikte menggarde kan vervuiling in de laag veroorzaken. Giet de A component van het product in een schone emmer en meng deze met de schone menggarde gedurende 1 minuut.
 2. STAP 2 Voeg geleidelijk in zijn geheel de B component toe aan de A component en meng de A+B component gedurende 2 minuten. Laat dit nu ca 5 minuten voor reageren.
 3. STAP 3 Giet het gemengde product in zijn geheel over in een schone emmer en meng dit nogmaals 1 minuut door. Dit is erg belangrijk om te voorkomen dat ongemengd materiaal van de bodem en langs de kanten op de vloer komt, dit zal op de vloer nl niet meer uitharden.Nu is het product gereed voor het aanbrengen.
 4. STAP 4 Breng eerst de topcoat aan langs de randen en andere details met microvezel roller 10cm of een kwast (niet te ver voorruit werken en nat in nat aanbrengen dit voorkomt aanzetten. Daarna gelijk aansluiten met de grotere 25cm roller).
 5. STAP 5 Rol eerst de topcoat uit in de breedte met de microvezel roller 25cm, gebruik eventueel de teleschoopstok.
 6. STAP 6 Rol daarna met de microvezel roller 50cm in de lengte na, gebruik eventueel de teleschoopstok. Zo ontstaat een kruislings, egale topcoat. Plasvorming voorkomen, dit kan leiden tot oneffenheden. Zorg ervoor dat de ondervloer overal wordt geraakt en dat een volle en gesloten laag ontstaat. Als u te dun de topcoat uitrolt ontstaat er een zogenaamde sinaasappelhuid. De vloer kan na ca. 48 uur weer in gebruik genomen worden.

Verwerkingstijd
Primer: ca. 25 minuten per set na mengen, zorg dat u achter elkaar kan door kunt werken zonder tussenstops.
Schraplaag: ca. 25 minuten per set na mengen, zorg dat u achter elkaar kan door kunt werken zonder tussenstops.
Gietlaag: ca. 25 minuten per set na mengen, zorg dat u achter elkaar kan door kunt werken zonder tussenstops.
Topcoat: ca. 30 minuten per set na mengen, zorg dat u achter elkaar kan door kunt werken zonder tussenstops.

Hier is uitgegaan bij ca. 20°C. Bij temperaturen boven de 25°C moet er snel gewerkt worden. De gemengde massa dan gelijk uitgieten en niet in de emmer laten staan, omdat het anders direct begint op te stijven. Bij koud weer zorgen dat de emmers goed op kamertemperatuur zijn, dus na transport eerst een dag of meer op temperatuur laten komen in de ruimte waar het verwekt gaat worden. Het beste is om de materialen op te slaan bij ca. 20°C.

Verbruik materiaal
-Primer ca. 200 tot 300 gram/m²
-Schraplaag ca. 1 tot 1,5 kilo gram/m²
-Gietlaag ca. 3 kilo gram/m²
-Topcoat ca. 100 gram/m²

Droogtijden
-Primer ca. 12 uur
-Schraplaag ca. 24 uur
-Gietlaag ca. 24 uur
-Topcoat ca. 8 uur

De vloer dient minimaal 7 dagen na het aanbrengen volledig vochtvrij te blijven, aangezien er anders witte plekken kunnen ontstaan. Zorg er dus goed voor dat als u de vloer afdekt, er geen vocht onder het afdekmateriaal kan lopen!

NOGMAALS: Het is erg belangrijk om het vochtpercentage in de ondergrond te meten, deze mag niet meer bedragen dan 3% (bij anhydriet tussen de 0 en 0,5%). Meet het percentage op diverse plaatsen!

Zweetdruppeltjes (er wordt natuurlijk hard gewerkt) die in de natte gietlaag terecht komen veroorzaken luchtbelletjes in de gietlaag die niet meer verwijderd kunnen worden. Draag, zo mogelijk, een hoofdband of lap rond het hoofd. Dit is vooral belangrijk als de vloer in de zomer wordt aangebracht. Mocht (in de zomer) fel, direct zonlicht op de vloer schijnen dan is het aan te bevelen om de ramen af te plakken zodat direct zonlicht op de vloer wordt vermeden. Ook dit kan belletjes in de gietlaag veroorzaken.

Veiligheid
Lees voordat u gaat starten onze veiligheidsbladen. De geleverde producten bevatten geen vluchtige oplosmiddelen, maar dienen toch met zorg te worden behandeld. De hars en de verharder kunnen irriterend zijn op de blote huid en spatten hiervan in de ogen kunnen gevaar opleveren. Mocht dit toch gebeuren dan direct met stromend lauw water uitspoelen gedurende 15 minuten en naar de huisarts gaan. Tijdens het mengen is het verstandig om een veiligheidsbril te dragen. Het lichaam en de armen en benen dienen met kleding bedekt te worden. En men dient handschoenen te dragen tijdens het verwerken van de producten. Mocht tijdens het werken materiaal op de huid terecht zijn gekomen, dan kan dit verwijderd worden met bijvoorbeeld nagellak remover of ethanol zolang het materiaal nog niet is verhard. Met de ethanol reinigt u ook de gereedschappen en eventuele spetters op het verfwerk e.d. Ethanol is niet agressief en kan op de meeste ondergronden worden toegepast.

Deze handleiding is opgesteld aan hand van onze ervaring in het verwerken van deze vloeren, er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden door de gebruiker hiervan, aangezien er teveel omstandigheden mogelijk zijn die het uiteindelijke resultaat bepalen, waarop wij geen enkele invloed hebben en waarvoor wij ook niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

BIJ VRAGEN EN/OF TWIJFEL, KUNT U ALTIJD CONTACT MET ONS OPNEMEN!